Ahmet Yesevı̇ Ünı̇versı̇tesı̇ TÜRTEP ile Sınırları Kaldırıyor

Ahmet Yesevı̇ Ünı̇versı̇tesı̇ TÜRTEP ile Sınırları Kaldırıyor

Ahmet Yesevi Üniversitesi, 1992 yılında Türkiye ile Kazakistan arasında imzalanan uluslararası anlaşma doğrultusunda kurulan, Türkiye ve Kazakistan’ın özerk statüye sahip, ilk ortak Devlet Üniversitesidir. Üniversite bu anlamda, Türkiye Cumhuriyetinin ilk sınır ötesi yüksek öğretim tecrübesi olması sebebiyle önemli bir misyon üstlenmiştir.

Üniversitemizde, 2002-2003 eğitim-öğretim yılından itibaren uzaktan eğitim programları “Türkiye Türkçesiyle Uzaktan Eğitim Programları Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÜRTEP)” tarafından yürütülmeye başlamıştır. Hâlen 1 Ön Lisans, 3 Lisans ve 19 Yüksek Lisans programıyla eğitim öğretime devam etmektedir. Günün ihtiyaçlarına uygun Endüstri Mühendisliği, Siber Güvenlik ve Yazılım Mühendisliği gibi yeni programlar 2018-2019 Bahar Dönemi itibariyle başlatılacaktır.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programları, öğrencilerine çağın yüksek bilişim teknolojilerine dayanan web tabanlı internet ortamında kaliteli bir eğitim vermeyi amaç edinmiştir. Bu sistemin tercih edilmesinin nedeni; geleneksel eğitimdeki zaman, mekân vb. gibi sınırlılıkları kaldırarak, eğitime erişme imkânı olmayanlara eğitim imkânı sunmaktadır. Bu sistemle eğitim, 24 saat canlı tutulmakta ve öğrencilere 24 saat bilgi alma imkânı yaratılmakta, etkili ve dinamik boyut ve imkânlarda danışman öğretim üyeleriyle sürekli iletişim içinde bulunması sağlanmaktadır.

Dersler; Türkiye’nin seçkin üniversitelerinden alanında tanınmış öğretim üyeleriyle etkileşimli olarak, uzaktan canlı sınıflarda yapılmaktadır. Yapılan tüm dersler kaydedilerek arşivlenmekte ve öğrencinin dersi istediği zaman tekrar tekrar izlemesine ve devamsız duruma düşmemesine imkân sağlanmaktadır. Eğitim sürecinde ara sınavlar ve ödevler internet üzerinden yürütülmekte, dönem sonundaki final ve bütünleme sınavları Ankara, İstanbul, İzmir ve Kazakistan’ın Türkistan şehrinde eş zamanlı olarak sınıf ortamında yüz yüze yapılmaktadır.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programlarında Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü düzeyde 23 farklı programda eğitim verilmektedir. Normal eğitim süresi Ön Lisans programında 2 yıl, Lisans programında 4 yıl, Yüksek Lisans programlarında ise 1 yıldır. Uzaktan eğitimde köklü tecrübeye sahip olan üniversitemiz uluslararası kalite ve standartlarda sürdürdüğü eğitim programlarında oldukça iddialıdır. Diplomalar; Kazakistan ve Türkiye’de aynı alan ve seviyede öğretim yapan yükseköğretim kurumları diplomalarına ve milletlerarası geçerliliğine eş değerde olup, mezunlara aynı hakları sağlamaktadır.

TÜRTEP, Ön Lisans ve Lisans programlarına Türkiye’den öğrenci alımı, ÖSYM tarafından uygulanan merkezi yerleştirme sınavı ile yapılmaktadır. Lisansüstü programlar için müracaatlar güz ve bahar dönemlerinde e-devlet üzerinden yapılmakta olup, ALES şartı aranmamaktadır.