AŞKIN SİYASET HALİ

AŞKIN SİYASET HALİ

Tam, bütünlüklü şiirler yazmış fazıl baş. Bütünlüğünü biraz da şüpheciliğine borçludur. Şüphe, Fazıl Baş’ın konuları etraflıca ele almasını sağlamıştır.

‘Her Günün Siyaseti’ (Avangard Kitap, 2015); Fazıl Baş’ın ilk kitabı, içinde on üç şiir bulunmaktadır.

İki yönüyle dikkat çekiyor Fazıl Baş’ın şiiri. İlki, onun düşüncesindeki sağlamlık. Her Günün Siyaseti’nde kendini kaybetmişçesine sayıklamalar içine giren, bir türlü yakasını bunalımın elinden kurtaramayan personaya rastlanmaz. Sağlam düşünce, sağlam duruşu gerektirir. Her Günün Siyaseti’nde konuşan özne dik bir duruşa sahip. Dik duruşa yani cesarete ve dürüstlüğe.

Müslüman bireyin zaaflarını ıskalamayan; girdiği çıkmazları, düştüğü hataları da bir şekilde hesaba katan, daha doğrusu bu zaafların kaynağını, başlangıç ve bitiş noktasını ve sebebini de araştıran ve düşünen bir şiiri var Fazıl Baş’ın. Sorguluyor, yargılıyor, saldırıyor, bundan da kesinlikle çekinmiyor. Mısralarındaki intizamı bozmadan yapıyor tüm bunları. Onun söyleyiş biçimi, ses tonu ve konuları arasında böyle bir düzen bulunmaktadır.

Tam, bütünlüklü şiirler yazmış Fazıl Baş. Bütünlüğünü biraz da şüpheciliğine borçludur. Şüphe, Fazıl Baş’ın konuları etraflıca ele almasını sağlamıştır. O, İslam, yani Allah’a iman dışında her şeye şüpheyle yaklaşıyor. Modern dünya düzeni tarafından yaralanmış bir Müslüman’ın sesi olmaya çalışıyor. O yaralanmanın farkına varan, saldırıyı bertaraf edip, yeniden ayağa kalkmak için neler yapılması gerektiğini düşünen bir özneyi konuşturuyor.

Özne, çoğunlukla şairin kendisidir. Bazen de farklı sesler işitiriz onun şiirinde. Farklı sesler baskın şahsiyetin gür nidası içinde eritilir ve aynı amaç doğrultusunda kullanılır. Fazıl Baş’ın şiirlerinde planlı ve programlı bir hareket söz konusudur; rastgele yakalanacak imge, söz veya benzetmelere pek rastlanmaz. Onun şiiri nerede başlar, hangi noktalara uğrar ve nerede biter bellidir. Şiirindeki bütünlük, sesindeki pürüzsüzlük bu şekilde sağlanır.

Her Günün Siyaseti’nde titizlik ikinci dikkat çekici noktadır. Mısra, sembol ve kafiyeleri neredeyse kusursuzdur Fazıl Baş’ın. Tertemiz bir Türkçesi vardır. Düşüncelerini düzyazı rahatlığı içinde ama düzyazıya da kaymadan mısralaştırabilen bir şair Fazıl Baş… Çok zekice çıkışlar yapar sadelik ve berraklık içinde. Onda çağrışımı farklı noktalara çekilebilecek ifadelere rastlanmaz. Temposunda herhangi bir aksaklık, yarım kalmışlık, bozukluk, gereksiz ses yüksekliği veya düşüklüğü görülmez. Düşüncelerindeki sağlamlık ve duruluk, onların ifade edilişlerinde kendilerini gösterir. Bu yönüyle Her Günün Siyaseti’ni Mehmet Akif’in Safahat’ına benzetebiliriz.

Fazıl Baş, Müslümanlığının gereği olarak siyasetle ilgilenir. Konu ve olayları siyasi ve tarihi bağlamları içinde ele almaya özen gösterir. Her Günün Siyaseti, temelde insanla buluşan, insan olmanın gereğini araştıran noktalarıyla aslında herkese bir şekilde dokunmayı başarabilmektedir. “Ve benim seni sevdiğim/ Nerden baksan her günün siyaseti”. Her Günün Siyaseti’nde bireyle dünyanın birbirlerinin neden ve sonuçları olmaları herkesin bir şekilde kendini bulabileceği açıları ortaya çıkarır.

Yazarın Kitaplığı
1- Babamın Şarkısı, İsmail Özen, Profil Yayınları, 2016.
2- Eskimeyen Kitaplar, Hakan Arslanbenzer, Avangard Kitap, 2017.
3- Sisten Yazma, Bünyamin K., Hece Yayınları, 2017.
4- Şair Sufiler, Ekrem Demirli, Sufi Kitap, 2015.