AŞKIN SİYASET HALİ

AŞKIN SİYASET HALİ

Tam, bütünlüklü şiirler yazmış fazıl baş. Bütünlüğünü biraz da şüpheciliğine borçludur. Şüphe, Fazıl Baş’ın konuları etraflıca ele almasını sağlamıştır. ‘Her Günün Siyaseti’ (Avangard Kitap, 2015);…
HATIRALAR VE MEKTUPLAR

HATIRALAR VE MEKTUPLAR

1960’ların Türkiye’sine dair de birçok tespitin yapıldığı enfes bir kitaptır Nurettin Topçu’nun mektupları. M. Orhan Okay’ın üslubu sadece ‘Bir Başka Paris’ veya ‘Mehmet Kaplan’dan Mektuplar’…
21. YÜZYILIN ALÂMETİFARİKALARI

21. YÜZYILIN ALÂMETİFARİKALARI

İslâmın Dirilişi’nin (Diriliş Yayınları) ilk baskısı 1967 yılında yapılmış. Fakat kitap, yazıldığı dönemde kalmamış. Diğer ifadeyle bugünü de aydınlatan, Müslüman toplumların bugüne nasıl, hangi engellere…
KAYIP ZAMANIN İZİNDE BİR ŞAİR

KAYIP ZAMANIN İZİNDE BİR ŞAİR

Hüsrev Hatemi şiirinde karşımıza çıkan unsur, kaybolan ve kaybolmakta olan değerlerimizdir. Bu yüzden Hüsrev Hatemi şiirinde geniş konu ve zaman yelpazesiyle karşılaşırız. Ve bu yüzden…
YALNIZLIĞIN DİĞER ADI: DELİRMEK

YALNIZLIĞIN DİĞER ADI: DELİRMEK

Hiçbir Zaman Yeterince Deliremeyeceğiz (2015, İz Yayınları); 1984 doğumlu Osman Cihangir’in ilk hikâye kitabı. İçinde on üç hikâye bulunmaktadır. 1980 doğumluların özellikle ilk hikâye kitaplarında…
EZRA POUND’UN HAYATI

EZRA POUND’UN HAYATI

Alec Marsh, Ezra Pound’un daha çok siyasi yönüne eğilir. Onun başyapıtı ‘Kantolar’, siyasi şiirlerden oluşur. Ezra Pound zaten şiirlerinden daha çok siyasi yönelişleriyle tartışmalara yol…
MODERN SANATIN DOĞUŞU

MODERN SANATIN DOĞUŞU

Modernizm, kısıtlı alanlara hapsedilen sanatın, her alanda kendini gösterecek şekilde kurtarılmasıdır. Postmodernizm bunun daha ileri bir aşamasıdır. Ölçü ve kaidelerin bütünüyle reddedilmesi anlamına gelir. Sergide…
ŞAİRLE BAŞ BAŞA KALMAK

ŞAİRLE BAŞ BAŞA KALMAK

‘Unutulmuşluklar’ (2016, İz Yayınları) Alaeddin Özdenören’in anı, söyleşi ve denemelerinden oluşmaktadır. Aslında söyleşi ve denemelerini de anılar kısmına dâhil edebiliriz. O yüzden olsa gerek Alaeddin…
KAHRAMANIN BİTMEYEN HİKÂYESİ

KAHRAMANIN BİTMEYEN HİKÂYESİ

Aykut Ertuğrul hikâyeciliği denilince şu üç unsur ön plana çıkmaktadır. Gerçeklik duygusunu yitirmemek; hayatın ölmeden önce bir film şeridi gibi gözlerin önünden geçmesi; “O an”…
SECDEYE DENK DÜŞEN ŞİİRLER

SECDEYE DENK DÜŞEN ŞİİRLER

Kimin şiirine benzer Bülent Ata’nın şiirleri? Ya da hangi grup veya akım içerisinde değerlendirilebilir? Bu soruların cevabı bulmak kolay değildir. Bülent Ata bireysel bir şairdir…
KENDİSİ OLAN KADINLAR

KENDİSİ OLAN KADINLAR

‘Angelika’da (2015, Kapı y.); Angelika, Alissa, Müberra ve Hüküm gibi ayrı dünyaların, farklı hayallerin, değişik mücadelelerin kadınları anlatılır. Bir de tabii ki yazar olmak isteyen…
DEMOKRASİ Mİ POPÜLİZM Mİ?

DEMOKRASİ Mİ POPÜLİZM Mİ?

Popülizm Türkiye’de ihmal edilen ve önyargılarla yaklaşılan bir kavram olmuştur. TDK sözlüğünde popülizm, ‘halk yardakçılığı’ olarak geçiyor. Demek ki sözlük, popülizmi sadece ‘seçim kampanyaları’ bağlamında…
TOPARLANMAK İÇİN VAZGEÇMEK

TOPARLANMAK İÇİN VAZGEÇMEK

Eren Safi ilk şiir kitabı Kamaşır’ı (Avangard Yayınları, 2. Baskı, 2016) 2007’de çıkarmıştı. İkinci şiir kitabı Twitter Tepesindeki Okçular’ı (Avangard Yayınları, 2015) ise yedi yıl…