BİR KARIŞ DEMİRYOLU DAHA FAZLA UYGARLIK…

Demiryolunun diğer yollardan farkı var…

Daha çevreci… Daha az arazi kullanıyor.

Daha uzun ömürlü…

İstasyonlar şehirlerin nabzının attığı yerler.

Cazibe merkezleri…

Dünyanın gelişmiş ülkelerinde gelişmişliğin ölçütlerinin başında demiryolu geliyor.

Türkiye son on bir yıldır adeta bir demiryolu seferberliği başlattı…

Yollarını yeniledi.

Yeni yüksek hızlı tren hatları inşa etti; ediyor.

Lojistik merkezler kuruyor.

Kent içi raylı sistem çözümleri üretiyor.

Yerli bir demiryolu endüstrisinin özel sektörle birlikte temellerini atıyor.

Daha yapacak çok işimiz var.

Altmış yıllık ihmali telafi ederken aynı zamanda diğer ulaşım türleriyle de demiryollarının entegre olması lazım…

Yol haritamız hazır.

Hedeflerimiz belli, projelerimiz hazır.

Atatürk’ün, “Demiryolları refah ve ümran tevlit eder.” sözünü uygulamaya geçirmeyi bir görev biliyoruz.

Her karış demiryolu ülkemizin gelişmişliğine, uygarlık yolundaki yürüyüşüne bir katkı…

Bize destek veren halkımıza, yolcularımıza teşekkür ederiz.

İyi yolculuklar.