DEĞİŞİM GÜCÜ…

Uygarlıklar yolla başlar.
Yolla gelişir, diğer uygarlıkları etkiler.
Dünyanın değer birikiminin temelinde yol vardır.
Bu değerlerin ulusal, bölgesel ve küresel anlamda dolaşıma girmesi yine yolla oluyor.
Zamanla yolların çeşitlenmesi, kara ve deniz yoluna hava yolunun ve demiryolunun eklenmesi, sonrasında bilişim yollarının açılması baş döndürücü bir değişime yol açıyor.
Yollarını geliştiremeyen devletlerin ve ulusların günümüz dünyasında rekabet şansı kalmıyor.
Bu açıdan bütün ulaşım alanlarını önemsiyoruz.
Bunların birbiriyle entegre hale gelmesini ayrıca önemsiyoruz.
Bu bağlamda demiryolu yatırımları öncelik teşkil ediyor.
Yaptığımız yüksek hızlı tren yolları insanımızın beklentisini daha da yükseltti.
Yapımı devam eden ve planlanan hızlı ve yüksek hızlı tren projelerimizle hem insanımızın beklentisini karşılıyoruz, hem de ülkemizin özlemle beklediği bir fotoğrafa kavuşuyoruz.
İnsanımız bunu hak ediyor.
Bize de yapmak düşüyor.
İyi yolculuklar.