DEMİRYOLLARINDA YENİ DÖNEM BAŞLADI

Sevgili Okuyucular,

1 Mayıs 2013 tarihinde yürürlüğe giren “6461 sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun” ile başlayan serbestleşme sürecinde, TCDD’nin; demiryolu altyapı işletmecisi olarak TCDD ve demiryolu tren işletmecisi olarak TCDD Taşımacılık A.Ş. şeklinde yeniden yapılandırılması ile çok önemli bir adım atıldı.

TCDD ve TCDD Taşımacılık A.Ş. fiili olarak ayrışmalarını tamamladı ve 2017 yılı için Şebeke Bildirimini yayımlayarak, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren özel sektöre, demiryolu tren ve altyapı işletmecisi olarak faaliyet imkânı getirildi. Serbestleşme ile özel demiryolu tren işletmecilerinin sektöre getireceği dinamizm ve Türkiye demiryolu ağında sürdürülmekte olan Yüksek Hızlı Tren, Hızlı Tren, Lojistik Merkezler ve kentiçi demiryolu projeleri ile karayolundaki yük ve yolcu taşımacılığı payının bir kısmını demiryolu taşımacılığına kaydırmayı hedefliyoruz. Yeni işletmecilerle oluşacak rekabetin, sektöre daha etkin tren işletmeciliğini, yeni teknolojilere uyum ve daha iyi çalışma koşullarını getireceğine inanıyoruz. Yurtdışı taşıma koridorlarından daha fazla pay alınmasını sağlayacağını ve ülke ekonomisine daha çok katkıda bulunacağını düşünüyoruz.

Uzun vadede taşıma türleri arasında uyumun sağlanması, karayolu lehine oluşan dengesizliğin demiryolu lehine değişmesini öngörüyoruz. Bu süreçte; karayoluna göre uzun olan güzergâhlarda koridor iyileştirilmeleri yapıyor daha hızlı ve kısa zamanda gidilebilen güzergahlar oluşturuyoruz. Demiryolunun diğer ulaşım türleriyle bütünleştirilmesi için limanlar, OSB’ler, üretim-yük merkezleri, fabrikalar ve maden sahalarına iltisak hatları yapıyoruz. Bu çalışmalarla birlikte 2023 yılında, Türkiye’de yapılan yük taşımacılığının yüzde 15’inin, yolcu taşımacılığının ise yüzde 10’unun demiryoluyla yapılmasını hedefliyoruz.

İyi yolculuklar dilerim.