Fuzuli

DELİ Mİ DAHİ Mİ: FUZULİ

DELİ Mİ DAHİ Mİ: FUZULİ

Üç dilde yazabiliyordu. Hem şair hem filozoftu. Şiirlerinde rind edasını benimsese de zahid ve dervişti. Süleyman Nazif'e göre Sünni, Fuat Köprülü'ye göre Şiiydi. Hem molla…