Gazali

PROGRESİF BİR ÂLİM: FAHREDDİN RAZİ

PROGRESİF BİR ÂLİM: FAHREDDİN RAZİ

Âlim var allame var. Âlim belli bir ilme vakıf kişi demek. Allame ise tek başına bir ilimler hazinesi demek. İslam tarihi boyunca gelip geçen âlimleri…
FELSEFEYE KARŞI BİR FİLOZOF: GAZALİ

FELSEFEYE KARŞI BİR FİLOZOF: GAZALİ

İmam Gazali'ye “Hüccetü'l-İslam” denmesi boşuna değildir. Gazali, filozofları yendi. Zira hüccet, ‘tartışmada üstün gelen kanıt’ anlamına geliyor. Filozoflarla Gazali'nin çekişmesinde, aleyhinde çok şey yazılmasına rağmen,…