Nizamiye Medresesi

FELSEFEYE KARŞI BİR FİLOZOF: GAZALİ

FELSEFEYE KARŞI BİR FİLOZOF: GAZALİ

İmam Gazali'ye “Hüccetü'l-İslam” denmesi boşuna değildir. Gazali, filozofları yendi. Zira hüccet, ‘tartışmada üstün gelen kanıt’ anlamına geliyor. Filozoflarla Gazali'nin çekişmesinde, aleyhinde çok şey yazılmasına rağmen,…