Simmel

MODERN SANATIN DOĞUŞU

MODERN SANATIN DOĞUŞU

Modernizm, kısıtlı alanlara hapsedilen sanatın, her alanda kendini gösterecek şekilde kurtarılmasıdır. Postmodernizm bunun daha ileri bir aşamasıdır. Ölçü ve kaidelerin bütünüyle reddedilmesi anlamına gelir. Sergide…