UNESCO Dünya Belleği

‘DÜNYA BELLEĞİ’NE İKİ TÜRK MİRASI

‘DÜNYA BELLEĞİ’NE İKİ TÜRK MİRASI

Divan-ı Lügati-t Türk ile Kültepe Tabletleri’nin, insanlığın ortak hafızası olarak ‘Dünya Belleği’nde yer alması için önerilecek. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Öcal Oğuz, bu yıl…