GELECEĞİNİZE ERASMUS+ İLE YÖN VERİN

Erasmus+ programı girişimcilik, sosyal girişimcilik ve istihdam adına ilham verici bir yol haritası sunuyor.

Girişimcilik ile birlikte son dönemlerde sıklıkla duymaya başladığımız kavramlardan biri de ‘sosyal girişimcilik’… Toplumsal sorunlara yenilikçi çözümlerle yaklaşmak ve bu çözümleri geniş ölçekte uygulamak şeklinde tanımlanabilecek sosyal girişimcilik, günümüzün işgücü piyasasında gençlerin istihdam edilebilirliklerini artıran unsurlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Avrupa çapında 30’uncu yılı kutlanan, Türkiye’de ise 2004’ten bu yana uygulanmakta olan Erasmus+ Programı, başta gençler olmak üzere girişimcilik ve sosyal girişimcilik alanlarına yönelik projelerle bireylere önemli destekler sağlıyor.

Erasmus’tan, Erasmus+’ya 30 yıl
Avrupa’da yükseköğretim öğrencilerine yurt dışında yaşama ve eğitim görme imkânı sunan bir değişim programı olarak 1987’de uygulanmaya başlanan Erasmus Programı, 30 yıl içerisinde gelişerek farklı faaliyetleri ve hedef kitleleri de içine alan bir yapıya dönüştü. Erasmus+ Programı bugün; eğitim, öğretim, staj, işbaşı gözlem ve gönüllü çalışmaları da içeren faaliyetler yoluyla kurumlara proje yapma, bireylere ise bu projelerde yer alma fırsatı sunuyor. Erasmus+ Programı, Türkiye’de Avrupa Birliği Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olan AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) tarafından yürütülüyor. Bu yıl Erasmus Programı hem Avrupa düzeyinde hem de yerel/ulusal düzeylerde gerçekleştirilecek bir dizi etkinlikle 30’uncu yaşını kutluyor. Erasmus+ Programı, bireylere yurt dışında staj, öğrenim, gönüllülük ve farklı meslektaşlarla bir araya gelme fırsatı sunuyor. Ayrıca gençlerin sosyal bağlılıklarını, girişimcilik ruhlarını ve sosyal girişimcilik becerilerini artırmayı amaçlıyor. Erasmus+ Gençlik Programı ile faklı ülkelerden gençlik grupları bir araya geliyor. Bu gençler, sosyal girişimler sayesinde sosyal hayattaki problemlere çözüm üretmek için yaratıcı fikirlerini pratiğe dökme imkânı buluyor.

3 ana faaliyet üzerinde duruluyor
Gençlerin sosyal girişimcilik dahil olmak üzere girişimcilik ve inisiyatif alma gibi örgün öğretim dışında edinebilecekleri çapraz becerilerinin geliştirilmesi ise istihdam edilebilmelerinde önemli rol oynuyor. Avrupa Birliği eğitim ve gençlik programları 7 yıllık periyotlar halinde Avrupa’nın değişen ekonomik ve toplumsal koşullarına göre revize ediliyor. 2014-2020 yıllarını kapsayan Erasmus+ Programı; bireylerin mesleki ve kişisel gelişimleri için gerçekleştirilecek projelere fon kaynağı sunuyor. Programın genel yapısına bakıldığında 3 ana faaliyet göze çarpıyor. ‘Hareketlilik Faaliyetleri’ kapsamında okul eğitimi, mesleki eğitim, yetişkin eğitimi, yükseköğretim ve gençlik alanlarındaki kurum ve kuruluşların personeli yurt dışındaki proje ortağı kurum ve kuruluşlarda eğitim alabiliyor ve eğitim verebiliyor. Erasmus+ Programı ile gerçekleştirilecek faaliyetlerden biri de ‘Stratejik Ortaklık Projeleri’… Stratejik Ortaklık Projeleri, eğitim ve gençlik alanlarında yer alan kurum ve kuruluşlara faaliyet alanları ile ilgili yaşanan sorunlara çözümler bulabilme, yeni eğitim metotları ve müfredat geliştirme veya yurt dışındaki iyi uygulamaları Türkiye’ye transfer edebilme imkânı sağlıyor. Erasmus+ Programı’nın gençlere sunduğu bir başka faaliyet türü ise ‘Yapılandırılmış Diyalog Projeleri’… Gençlerin, kendilerini doğrudan ilgilendiren konulardaki politika yapım sürecine dâhil edilmesi ve bu süreçte gençler ve karar alıcıların bir araya getirilmesi amaçlanıyor.

Farklı projeler geliştiriliyor 
Anadolu Üniversitesi koordinatörlüğünde Almanya ve Çekya ortaklığında gerçekleştirilen ‘Eğitim İş Uyumsuzluğunu Gidermek için Yeni Bir Ürün Olarak EMLT Uzaktan Eğitim Sistemi Modülü’ adlı stratejik ortaklık projesi ile gençlerin istihdam konusunda daha bilinçli ve donanımlı hale getirilerek, kendi kariyer planlamalarını yapabilecek düzeye getirilmesi amaçlandı. İzmir’de faaliyet gösteren Mavi Pencere Özel Eğitim Derneği, İngiltere, İspanya, İtalya ve Romanya ortaklığında gerçekleştirdiği ‘Sign Language Speaking Tour Guides-İşaret Dili Bilen Tur Rehberleri’ adlı projesi kapsamında, işaret dili kullanan işitme engelli tur rehberleri yetiştirmek amacıyla bu alanda yeni bir mesleki eğitim sertifika programı hazırladı. Proje, işitme engelli bireylerin istihdam edilmesini kolaylaştıracak yeni bir iş alanı sağlamayı hedefliyor. Proje sorumlusu Gökhan Kaya, “Çalışarak kendi geçimini sağlamak ve hayata dâhil olmak  herkes gibi işitme engellilerin de temel isteği… İstatistiksel verilere göre ülkemizde ve dünyada işitme engellilerin en büyük sorunu eğitim ve istihdam. Biz, bu projemizle onların iş sahibi olmalarını amaçladık.” diyor.

Erasmus+’yla değişen yaşamlar 
Aynı zamanda milli sporcu olan proje katılımcısı Tütem Banguoğlu, “Bu proje kapsamında aldığım yurt içi ve yurt dışı eğitimler bana çok şey kazandırdı. Bu alanda daha önce hiç çalışma yapılmamış. Yapabileceğimiz çok şey olduğuna inanıyorum.” yorumunda bulunurken, bir diğer proje katılımcısı Esra Yıldız ise, “Proje kapsamında gerçekleştirilen tüm eğitim faaliyetlerine katıldım. Özellikle yurt dışında Uluslararası İşaret Dili Eğitimi almak bana çok faydalı oldu. Bu alanda çalışmak istiyorum ve imkân verilirse kendimi daha da geliştirebileceğimi biliyorum.” açıklamasında bulunuyor. Erasmus+ Avrupa Gönüllü Hizmeti’nden yararlanarak Erasmus Programı ile Avrupa’da okuyan Tayfun Yılmaz’ın hikâyesi de son derece ilginç. Yılmaz, “Kardeşim Remzi otizmli. Onun için bir şeyler yapmak istedim. Avrupa Gönüllülük Hizmeti, beni ve kardeşimi birlikte iş yapmaya teşvik etti. 2015’te Remo adında bir marka kurdum. Remo ile kardeşimin çizimleri farklı tasarımlar üzerine basılarak sunuluyor. Eğer bugün Norveççe konuşabiliyorsam ve Remo ürünlerini Norveç’te farklı mağazalara yerleştirebiliyorsam, bunun arkasında Erasmus+ Avrupa Gönüllük Hizmeti’nde öğrendiklerim var.” diyor.