TARİH

ITRİ: ÖZ MUSİKİMİZİN PİRİ

ITRİ: ÖZ MUSİKİMİZİN PİRİ

Medeniyetin ölçülerinden gözle görülür olanı mimariyse; kulakla işitilir olanı da müziktir. Bir toplumun doğal mı incelmiş mi olduğu müziğine bakılarak anlaşılabilir. Müziği olmayan kimse yok…
DELİ Mİ DAHİ Mİ: FUZULİ

DELİ Mİ DAHİ Mİ: FUZULİ

Üç dilde yazabiliyordu. Hem şair hem filozoftu. Şiirlerinde rind edasını benimsese de zahid ve dervişti. Süleyman Nazif'e göre Sünni, Fuat Köprülü'ye göre Şiiydi. Hem molla…
FARABİ: NESNELLİK PEŞİNDE

FARABİ: NESNELLİK PEŞİNDE

Miladi 8. yüzyıldan itibaren İslam ilimleri kendi içlerinde kelam, fıkıh ve tasavvuf şeklinde bir ayrıma tabi tutulur oldu. Bunun iki yönü var. Birincisi, bilginin çoğalması…
KAHİRE’NİN ASLANI: BAYBARS

KAHİRE’NİN ASLANI: BAYBARS

13. yüzyıldayız. İslam dünyası bugünkü gibi karışık... Batıdan Haçlılar Müslümanların topraklarına doğru sefer ardına sefer düzenliyor, doğudan ise tarihin nadir kaydettiği bir vahşeti sergileyen Moğollar…
MÜDANASIZ BİR ÂLİM: İMAM BİRGİVİ

MÜDANASIZ BİR ÂLİM: İMAM BİRGİVİ

“Müdana” gençlerin pek bilmediği eski bir deyim. ‘Müdana etmek’ veya aksine ‘müdanasız olmak’, ‘müdana etmemek’ şeklinde kullanılıyor. Müdana yaranmaya, kendini kabul ettirmeye çalışmak demek. Müdanasızlık…
NAMIK KEMAL: ÖZGÜRLÜK VE HAMASET

NAMIK KEMAL: ÖZGÜRLÜK VE HAMASET

Namık Kemal, 21 Aralık 1840’da anne tarafından dedesi Koniçeli Abdüllatif Paşa’nın Tekirdağ’daki konağında doğdu. Asıl adı Mehmed Kemal’dir. (Namık, dönemin şairlerinden Eşref Paşa’nın şiirlerinde kullanması…