KAYIP ZAMANIN İZİNDE BİR ŞAİR

Hüsrev Hatemi şiirinde karşımıza çıkan unsur, kaybolan ve kaybolmakta olan değerlerimizdir. Bu yüzden Hüsrev Hatemi şiirinde geniş konu ve zaman yelpazesiyle karşılaşırız. Ve bu yüzden Hüsrev Hatemi şiirinin merkezinde keder, hüzün ve ayrılık vardır: “Kederdir yüreğimin değişmez postnişini.”

Hüsrev Hatemi’nin ilk şiir kitabı ‘Eski Kentte Bir Gece’ 1968’de; son şiir kitabı ‘Karakavak Şiirleri’ 2005’te yayımlanmıştır. Bu otuz yedi yıl içinde on bir şiir kitabı yayımlamış Hüsrev Hatemi. Hepsini de 2013’te yeniden düzenleyerek ‘Şiirler’ (Dergâh Yayınları) başlığı altında toplamış.

Fakat Hüsrev Hatemi şiirinin tarihini otuz yedi yılla sınırlamak yanlış olur. O, her ne kadar yoğun bir şekilde 13. yüzyıldan, yani Hz. Mevlana ve Yunus Emre çağından günümüze kadar olan dönemi şiirinde işlemeye çalışmışsa da, şiirinin asıl başlangıç tarihi olarak Hz. Âdem’i alabiliriz. Yani Hüsrev Hatemi insanlık değerlerinin peşinde bir şairdir. Şiirinde kesinlikle kültürel anlamda bile olsa sınırlar bulunmamaktadır. Bir yeryüzü vatandaşı olarak konuşmaya çalışır Hüsrev Hatemi. Ama bu onda belli bir yerin, zamanın, milletin olmadığı anlamına gelmez. Türk tarihinden örnek simalarla karşılaşırız onun şiirinde. Sonrasında şiirinin başkenti, her ne kadar Balkanlar, Mekke, Medine, Berlin, Horasan, Kudüs ve Anadolu da yer yer parlayan yıldızı olsa bile, İstanbul’dur. Öyleyse şu tespitte bulunabiliriz: Hüsrev Hatemi kendini, toprağını, kültürünü, tarihini unutmadan, onları görmezden gelmeden, insanlık değerleri katına, hiç olmazsa ilkesel düzeyde, yani insan, hayat ve topluma yaklaşım itibariyle yükselir.

Hüsrev Hatemi’nin başköşesinde Mevlana ve Yunus Emre durur. Onlar dönüp dolaşıp tekrar tekrar bakılacak ana kaynaklardır. Sonrasında onun şiirinde Mehmet Akif, Ahmet Haşim, Nazım Hikmet ve Attila İlhan’la karşılaşırız. Fakat ‘Şiirler’ baştan sona okunduğunda, bunlar dışında Hüsrev Hatemi’nin geniş bir okuma yelpazesiyle karşılaşırız. O, en yeni, genç şairleri bile takip etmeyi, onların ne yazıp çizdiklerine dair fikir edinmeyi bırakmamıştır. Geniş okuma yelpazesi Hüsrev Hatemi şiirine canlılık katmış, onu zenginleştirmiş ve renklendirmiştir. Bu şekilde onun şiiri, geçmiş ve gelecek zamanı irdeleyen, fakat bu zamandan da kopmayan bir yapıya sahiptir. Sadece zaman konusunda değil, diğer şairlerden etkilenme, istifade etme konusunda da, Hüsrev Hatemi şiirinde, kendine özgü bir sentezin gerçekleştiğini görürüz. O, Türk şiirinde 1960’lardan günümüze duruşunu, sesini, üslubunu ve tarzını bozmadan, o kadar güçlü etkilerin altından bile sıyrılmayı bilerek gelmeyi başarmıştır.

Kendine özel dünyasıyla ‘Şiirler’, her tür okuyucuya seslenecek güçtedir. Onda sadece bir ömrü değil, bir toplumun tarihini, değerlerini ve sürüklenişini okuruz. Bu şekilde kapsayıcı, kuşatıcı bir yönü de vardır ‘Şiirler’in.

YAZARIN KİTAPLIĞI:

– Cumhuriyet Türkiye’sinde Bir Mesele Olarak İslam 2, İsmail Kara, 2016, Dergâh Yayınları

– Ben Buradan Okuyorum, Tim Parks, 2016, Metis Yayınları


– İslam’ın Dirilişi, Sezai Karakoç, 12. Baskı, 2012, Diriliş Yayınları


– Şirin’in Düğünü, Cihan Aktaş, 2016, İz Yayınları