KESİNTİSİZ TAŞIMACILIK

KESİNTİSİZ TAŞIMACILIK

Türkiye’nin son 15 yılda göstermiş olduğu ekonomik başarılarda Türkiye’yi ulaşımın her modunda uluslararası bir koridora çevirme çabaları yatmaktadır. Asya ve Avrupa arasında, Doğu-Batı güzergâhında, kuzey, güney ve orta koridor olmak üzere üç ana koridor bulunmaktadır. “Orta Koridor” olarak adlandırılan ve Çin’den başlayarak Orta Asya ve Hazar bölgesini Ülkemiz üzerinden Avrupa’ya bağlayacak hat, tarihi İpek Yolu’nun bir devamı olarak büyük öneme sahiptir.

Bu itibarla ülkemizin ulaştırma politikalarının temel ekseni, Çin’den Londra’ya kesintisiz bir taşımacılık hattı sağlamak üzere büyük ölçekli altyapı yatırımları gerçekleştirmek olmuştur. Uzakdoğu’dan Avrupa’ya kadar uzanan, yüzyıllar boyunca ticaret kervanlarının güzergâhı olarak yerini almış tarihi İpek Yolu’nun Orta Koridorda geliştirilmesi için hem Anadolu’da hem de Kafkasya ve Orta Asya’da demiryolu ağlarının teşkil edilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda İstanbul Boğazında Türkiye’yi ulusal ve uluslararası karayolu ve demiryolu taşımacılığında Asya ve Avrupa arasında kesintisiz bir güzergâh haline getirecek 3. Boğaz Köprüsü (Yavuz Sultan Selim) Projesi ile demiryolu bağlantılı Marmaray’ın yük taşımacılığına açılmasına paralel olarak çok yakında tamamlanacak olan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi hayata geçirildiğinde Orta Asya ve Kafkasya’ya kadar bağlanarak Avrupa’dan Çin’e kadar demiryoluyla kesintisiz yük taşınması mümkün hale gelecektir.

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu projesi (BTK) hizmete girdiğinde, başlangıçta, 1 milyon yolcu ve 6,5 milyon ton yük, orta vadede 3,5 milyon yolcu, 35 milyon ton yük taşınması hedeflenmektedir.