PEKİN VE ÇİN SEDDİ

PEKİN VE ÇİN SEDDİ

Şubat ayında Çin’de olmak ayrı bir heyecan… Çünkü Çin yeni yıla şubat ayında giriyor. 1 milyon kişinin yapımında çalıştığı Çin Seddi’nin hepsini görme ve gezme şansınız olmayabilir tabii ama herhangi bir yerinden üzerine çıktığınızda sadece Çin’in değil, dünyanın da sembollerinden biri olduğunu anlayabilirsiniz.

Çin Seddi, Çin’in kuzeybatısı boyunca uzanan, dünyanın en uzun savunma duvarıdır. Ancak Çin seddi bizim bildiğimiz gibi sadece Moğol ve Türk boylarından korunmak için değil, Pekin’i antik Çin’deki tüm göçebe topluluklardan korumak amacı ile yapılmıştır. Kalıntıları Po Hay Körfezi’nde deniz kıyısında başlar. Pekin’in kuzeyinden geçerek batıya yönelir ve Huang-Ho nehrini ikiye bölerek güneybatıya uzanır. Gobi Çölü’nün güneyinden batıya yönelerek devam eder.

Seddin yıkılmış olan kısımlarıyla birlikte uzunluğu 8851,8 kilometredir. Bugün ayakta duran kısım Ming Hanedanı devrinden kalan 2.500 kilometrelik settir. Ancak asıl inşaat, M. Ö. 221 ile M. S. 608 yılları arasında yapılmıştır.

Üzerinden arabalar geçiyor
Genellikle duvarın yüksekliği 4-6 metre, taban kalınlığı 7 metre ve üst kalınlığı ise 6 metre civarındadır. Kalın olan yerlerin üzerinde atlar ve arabalar gidebilmektedir. Kalın duvarlar boyunca siperlik ve okçu delikleri vardır. 200 metrede bir gözetleme kulesi veya kale ve 9 kilometrede bir fener kulesi bulunur. Duvar üzerinde yer yer saray ve tapınaklara da rastlanır. Bazı yerlerde setler, kademeli savunmaya olanak verecek şekilde birkaç sıra halinde yapılmıştır. Sanılanın aksine tüm duvar yüksek tuğla bir yapı değil, yer yer ahşaptan yer yer taştan yapılmış çok kısa bölümler de içerir.

Bu tarihî yapı, 7 Temmuz 2007 tarihinde, Dünyanın Yeni Yedi Harikası’ndan biri olarak seçilmiştir. Çin Seddi’nin Badaling bölümü Pekin’e yakınlığından dolayı turistler tarafından en çok ziyaret edilen bölümüdür.

Pekin Çin Seddi’nin en güzel bölümünün yanı sıra UNESCO tarafından koruma altına alınmış Yazlık Saray, Tiananmen Kapısı ve Cennet Tapınağı gibi modern ve doğal alanları ile gezinizi uzatmanıza sebep olabilecek pek çok yeri de içinde barındırıyor.