ŞANLIURFA VE BALIKLI GÖL

ŞANLIURFA VE BALIKLI GÖL

Harran Ovası’nın bereketli topraklarının ortasında Halil-ür Rahman ya da yaygın adıyla Balıklı Göl Şanlıurfa’nın en çok ziyaretçi çeken yerlerindendir…

Üç büyük din tarafından da tanınan İbrahim Peygamber’in, Nemrut tarafından ateşe atıldığı yer olarak bu göl, kutsal balıkları ve çevrelerindeki tarihsel eserleri ile öne çıkıyor…

Rivayete göre bir rüya gören Nemrut’a, baş kâhin o yıl doğacak bir erkek çocuğun putperestliği ortadan kaldıracağını ve kendisini öldüreceğini söyler. Bunun üzerine Nemrut o yıl doğan bütün erkek bebeklerin öldürülmesi talimatını verir. Ancak Nemrut’un askerlerinden olan Azer’in eşi Nuna Hatun da hamiledir. Azer, eşini bölgedeki bir mağaraya saklar ve Nuna Hatun oğlu İbrahim’i doğurarak onu mağaraya bırakıp kaleye geri döner.

Ateş, gül bahçesine dönüştü
Bir ceylanın emzirmesiyle İbrahim hayatta kalır ve büyüdüğünde babasının yanında yer alır. Ancak devrin zalim hükümdarı Nemrut ve halkının taptığı putlarla mücadele etmeye başlayınca Nemrut tarafından bugünkü Urfa Kalesi’nin bulunduğu tepeden ateşe atılır. Bu sırada Allah tarafından ateşe,“Ey ateş, İbrahim’e karşı serin ve selamet ol.” emri verilir. Ateş suya, odunlar balığa dönüşür. Hz. İbrahim de bir gül bahçesinin içerisine sağ olarak düşer.

Hz. İbrahim’in ardından ise Nemrut’un kızı Zeliha da ona inandığı için kendisini ateşe atar. Onun kendisini attığı yerde de Ayn-ı Zeliha Gölü oluşur. Zeliha’nın gözyaşlarından doğan Ayn-Zeliha Gölü, Balıklı Göl’ün hemen arkasında yer alır.

Bugün büyük bir havuz olan ve etrafı yontulmuş taşlarla çevrilmiş bu gölde kutsal sayılan binlerce balık yaşar.

Balıklı Göl bugün Şanlıurfa’nın merkezi simgelerinden biri kabul edilmektedir…