ŞEHİR VE İSTASYON

Hızla akıp giden zamana karşı bugün hala dimdik ayakta duran, içinden tren geçen şehirlerin olmazsa olmazı istasyonlar…

1856 yılından itibaren Anadolu topraklarını çepeçevre kuşatan demirağlarla birlikte trenlerin ikmal, buluşma ve yük-yolcu hizmetleri için gar ve istasyonlar inşa edildi. Bu gar ve istasyonlar temelinde yeni bir şehir medeniyeti oluşmaya başladı.

Gerek Osmanlı Dönemi, gerekse Cumhuriyet’in ilk 50 yılına kadar yük ve yolcu taşımacılığının ekseriyeti demiryolu ile yapıldığından hayatın akış yönü hep istasyonlara doğru oldu.

Şehirler istasyonlar etrafında kuruldu.

İstasyon mahalleleri, istasyon meydanları ve çay bahçeleri, istasyon caddeleri…
Şehirlerin en güzel yerleşim yerleri, ekseriyeti bahçeli evlerden oluşan istasyon mahalleleridir.

Rengârenk çiçeklerle bezenmiş, bin bir çeşit ağaçların boy attığı bahçelerin içerisine bina edilen demiryolu lojmanları, istasyon mahallelerinin mihenk taşlarıdır.

İstasyonların hemen hemen hepsinin şehre bakan yüzlerinde şehrin en güzel ve en geniş meydanları kuruldu.

Bu meydanların içinde bulunan çay bahçeleri, tren yolcularının zaman geçirdikleri mekân olmanın ötesinde, bütün şehirlinin buluşma adresidir.

Şehir merkezine giden en kısa yoldur istasyon caddeleri…

Ağaçlarla süslenmiş bakımlı yollarıyla, her iki tarafa dizilmiş işyerleriyle şehirlerin en canlı yerleridir.

Polatlı Malıköy’de olduğu gibi bazı istasyonlarımız da var ki Milli Mücadelenin seyrini değiştirecek kadar önemli rol üstlendiler.

Tarihimizde derin izler bırakmış istasyonlarımız ve istasyon ismiyle başlayan mekânlar, halkın gönlündeki yerini ilelebet koruyacaktır.

TCDD olarak, hızlı demiryolu hatlarında hizmet verecek yeni hızlı tren garları inşa ederken, 160 yıllık köklü bir kuruluş olmanın sorumluluğuyla tarihi gar ve istasyonlarımıza da sahip çıkıyoruz.