TÜRK DİZİLERİ TURİZMİ OLUMLU ETKİLİYOR

TÜRK DİZİLERİ TURİZMİ OLUMLU ETKİLİYOR

İstanbul Medeniyet Üniversitesi tarafından yapılan araştırma, son yıllarda ihracatı giderek artan dizilerin Türkiye’nin imajının yanı sıra turizmi de olumlu etkilediğini ortaya koyuyor. Araştırma kapsamında; Makedonya, Hırvatistan, Bulgaristan ve Sırbistan’dan 2 binden fazla kişiyle anket yapıldı.

Araştırmanın sonuçlarına göre, Türk dizileri Ortadoğu ülkelerinde olduğu gibi Balkan ülkelerinde de büyük ilgi görüyor. Dizilere olan ilgi, turizm sektörünü de olumlu etkiliyor. Araştırmanın sonuçları, son yıllarda Balkan ve Ortadoğu ülkelerinden gelen turist sayısındaki artışın önemli bir nedeninin diziler olduğunu gösteriyor. Gerçekten de 2006 yılından sonra dizi ihraç edilen ülkelerden gelen turist sayısındaki artışın toplam turist sayısındaki artıştan daha yüksek olduğu görülüyor.

En çok izleyici Makedonya’dan, en az izleyici Hırvatistan’dan
Araştırmaya göre, diziler Türkiye’nin bilinirliliğini ve imajını olumlu etkiliyor ve ayrıca Türkiye’ye olan ilgiyi de artırıyor. Makedonya’da en yüksek, Hırvatistan’da en düşük olmakla birlikte, anket yapılanların neredeyse yarısı bir Türk dizisi izliyor. Bir Türk dizisi bilme oranı ise Makedonya’da yüzde 90’a yakınken, diğer üç ülkede yüzde 80’ler civarında. Dizileri daha çok kadınların izlediği anlaşılıyor. Düzenli olarak Türk dizisi izleyen kadınların oranının Makedonya ve Bulgaristan’da yüzde 47, Sırbistan’da yüzde 33 ve Hırvatistan’da yüzde 17 olduğu görülüyor.