Wiltshire ve Stonehenge

Wiltshire ve Stonehenge

İngiltere’nin Wiltshire kentinde bulunan ve geçmişi milattan önce 8000 yılına kadar dayanan Stonehenge (asılı taşlar) taş çemberi, Neolitik taş devri ile Bronz çağı arasında en az 5 kademede oluşan bir anıt…

Astronomi, astroloji geometri ve paganizmle ilişkilendirilen çember anıt, Kelt rahiplerinden oluşan bir sınıf olan Druidlere atfediliyor. Burada dinsel ayinler yapıldığı söyleniyor.

Ne için yapıldığı halen bilinmeyen ve UNESCO tarafından 1986 yılında Dünya Kültür Miras Listesine alınan Stonehenge, MÖ 3000 yılında İngiltere’nin en büyük mezarlığıydı. Gökbilimci Sir Fred Hoyle ise işaret taşlarının dış halka etrafında hareket ettirilmesiyle Stonehenge’in tutulmaların önceden tahmin etmek amacıyla kullanılabileceğini ispatlamıştır. Son dönemde yapılan araştırmalarda ise Stonehenge civarındaki tümseklerde, anıtla hemen hemen aynı yaşlarda 17 dini anıt ve yapı bulunduğu belirlenmiştir.

Üç sıra çatı taşıyıcı direk bulunan taş yapı, 300 metrekarelik bir alana yayılmış ve hafif ikiz kenar yamuk şeklinde. Keskiyle yontulmuş, düzgünleştirilmiş ve dışarıdan yerel bölgeye taşınmış, dik konumundaki otuz taştan (bunlardan hâlen on yedisi ayaktadır) oluşan ve kavisli hâle getirilerek dik duran taşların üzerine yerleştirilen lento (yapılarda kapı ve pencere gibi dikey boşlukların üzerine yatay olarak konulan ve duvarın devam etmesini sağlayan mimari blok) taşlarını içeren ve böylelikle çember şeklinde kapı boşlukları oluşturan tek taş çemberdir. Taşların olduğu çemberin içine ziyaretçilerin girmesi çok zor. Ancak 2 ila 5 metre uzaklıktan görebilir ve dokunabilirsiniz.