YHT BİR AYNA

Tren toplumların gelişmesinde hep bir ayna oldu.

Sanayi devrimi sonrası batıdaki gelişme çizgisi için bir ayna…

Osmanlı döneminde yurdu bir bütün olarak tutma çabasında önemli bir ayna…

Sonrasında İstiklal Harbimizde bir ayna…

Cumhuriyetin ilk yıllarında hem kalkınmanın aynası hem Türk modernleşme hareketinin aynası…

Yüksek Hızlı Tren de bir ayna…

Bugün dünyada sınırlı sayıda ülke yüksek hızlı tren işletiyor.

‘Yüksek Hızlı Tren işleten ülkeler’ diye bir kategori var.

Önceden halkımızın özlemine ayna tutuyordu bu ülkelerdeki hızlı trenler.

Şimdi ülkemizin, halkımızın yüksek hızlı tren özleminin, dahası ‘gelişmiş ülkelerde var da biz de niye yok’ hayıflanmasının bir aynası oluyordu hızlı trenler.

Şimdi halkımızın kendine güveninde, yapılan hizmetlerden gurur duymasında önemli göstergelerden biri Yüksek Hızlı Tren…

Yakında Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Treni’nin yolunu da açıyoruz.

Türkiye bu alanda gelişmiş ülkeler arasındaki yerini daha da pekiştiriyor.

Türkiye’de son 12 yılda demiryolu alanında neler yapıldığını halkımız daha yakından görecek.

Dediğimiz gibi, gelişmenin, kalkınmanın bir aynası Yüksek Hızlı Tren…

O aynada sizlerin gülümsemesini görmek çok güzel.

İyi yolculuklar.