YHT; YENİ HAYATIN TERCİHİ

Her gelişim, her yenilik mutlaka bir toplumsal etki doğurur. Bir dönüşüme, bir değişime yol açar.

Demiryollarının, trenlerin toplumsal dönüşüme etkisi ise hem olumlu, hem kalıcıdır.

Demiryollarının Türkiye öyküsüne baktığımızda bunu görürüz.

Kentleşme, modern hayatın imkânlarının tabana yayılması, dahası kırılma ve savaş dönemlerinde ifa ettiği rol, trenleri bir araç olmaktan çıkarmış, neredeyse aileden birisi haline getirmiştir.

Adına türküler yakılması, ninniler söylenmesi, maniler düzülmesi ondan…

Treni sevmeyenimiz yok…

Birkaç kuşak geriye gittiğimizde hemen her ailenin trenle bir aşinalığı var.

Demiryolları kültürde merkezde duran kuruluşlardan biri olmuş…

Dahası kültürün taşıyıcı unsuru haline gelmiş…

Şimdi daha yenilikçi bir anlayışla, yüksek hızlı tren ağlarının toplumu nasıl dönüştürdüğüne tanık oluyoruz.

Sadece mesafeler kısalmıyor.

Sadece daha konforlu, daha çevreci, dışa bağımlı olmayan bir ulaşım sistemi kurulmuyor.

Yeni bir yolculuk kültürü de oluşuyor.

İstanbul yüksek hızlı trenin, Bursa’nın, Ankara-İzmir’in açılmasından sonra bu etkiyi daha yoğun göreceğiz.

Yolunuz açık olsun.

İyi seneler.